Általános Szerződési Feltételek


 

A Kárpe KFT. által üzemeltetett Daiquiri Cukrászda, Kávéház és Bár online bolt általános szerződési feltételei és üzletszabályzata

 Fogalmak:

 • Eladó: Kárpe Kft. (Daiquiri Cukrászda, Kávéház és Bár)
 • Megrendelő: Kárpe Kft. által üzemeltetett weboldalon leadott rendelés alapján az édesipari termék, cukrászati készítmények vagy egyéb kiegészítő vevője.
 • Onlinebolt: Az Eladó által üzemeltetett online értékesítési platform (A Kárpe KFT. által üzemeltetett Daiquiri Cukrászda, Kávéház és Bár online bolt)
 • Termék(ek): A Weboldalon található édesipari termékek, cukrászati készítmények és kiegészítők.
 • Ptk.: A Polgári Törvénykönyvről szóló 1959. évi IV. törvény
 • Kormányrendelet: A fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26) Korm.rendelet 
 1. Üzemeltetői (eladói) adatok ismertetése
  • Név: Kárpe Kft.
  • Székhely: 8200 Veszprém, Alkotmány utca 11. 1. em. 10.
  • Adóigazgatási szám: 23473854-2-19
  • Cégjegyzékszám: 19-09-514320
  • E-mail elérhetőség: info@daiquirigold.hu
  • Telefon: H-V: 0620/534-9503
 1. Jelen Üzletszabályzat hatálya és tárgya
  1. A jelen Üzletszabályzat hatálya a felek között édesipari termék elkészítésére létrejött vállalkozási jogviszonyra, egyéb kiegészítő Termékek adásvételére, illetve házhozszállítás esetén árufuvarozási jogviszonyra terjed ki. A jelen Üzletszabályzat rendelkezéseitől a felek egyező akarattal írásban eltérhetnek, mely esetben az Üzletszabályzat vonatkozó rendelkezései helyébe a felek külön megállapodása lép.
  2. A Megrendelő és az Eladó megállapodnak, hogy az Eladó által üzemeltetett online bolt a Megrendelő által a Weboldalon megjelölt határidőre elvégzi a Megrendelő által megrendelt típusú és mennyiségű édesipari termék elkészítését. Az Eladó a Weboldalon egyéb kiegészítőket is felkínál megvételre a Megrendelőnek
 2. A megvásárolható Termékek bemutatása és megrendelése
  1. Az Eladó a Weboldalon online rendelési felületet biztosít a Megrendelő részére, amely rendelési felületen az Eladó a Termékeket megrendelésre kínálja fel a Weboldal látogatói számára.
  2. A Megrendelő az online felületen a regisztráció elvégzése után tudja a Termékeket megrendelni, utánvéttel, előre fizetéssel (utalás) vagy személyes átvétellel az üzletben tudja a Termékek ellenértékét kiegyenlíteni.
  3. A Megrendelő a rendelés elküldésével bízza meg az Eladót a megrendelés teljesítésével.
  4. Amennyiben a Megrendelő által megvásárolni kívánt Termék az Eladó saját készletéből vagy egyéb forrásból beszerezhető, vagy elkészíthető úgy a rendelést az Eladó teljesíti. Amennyiben a megrendelést az Eladó nem tudja teljesíteni, erről a Megrendelőt elektronikus levélben értesíti. Ha az Eladó sem saját készletéből, sem egyéb forrásból nem tudja beszerezni a Megrendelő által megvásárolni kívánt Terméket, úgy az Eladót e tekintetben felelősség nem terheli.
  5. Az online boltban vásárolt Termékek jellemzőit a Megrendelő az adott Termék mellett feltüntetett adatokból és fényképből ismerheti meg részletesen
  6. Az online megrendelés során az aktuálisan feltüntetett termékekből lehet választani, illetve egyéb extra/egyedi kéréseket pl.: egyedi díszítés, forma, íz, plusz kiegészítők, olyan torták mely aktuálisan nem szerepelnek az online szortimentben.
  7. A megrendelés online vagy helyszíni egyeztetés során a visszaigazolástól számítva élő megrendeléssé válik.
 3. A szerződés létrejötte
  • Az Eladó és a Megrendelő között a szerződés a Weboldalon a “kosárba”, “fizetés” gombok, és a regisztrált felhasználóként történő bejelentkezést követően a “megrendelem” gomb megnyomásával és a megrendelés visszaigazolásával jön létre. A megrendelésről és az így létrejött szerződésről az Eladó a Megrendelő részére elektronikus levél útján visszaigazolást küld.
  •  
 4. Az árajánlat és a szolgáltatás díja
  1. A Weboldalon az egyes Termékek részletes jellemzése és fotója mellett megtalálható a Termékek vételára. A részletes ismertető oldalon feltüntetett vételár a jogszabályban meghatározott mértékű általános forgalmi adó összegét tartalmazza.
  2. Házhozszállítás megrendelése esetén a megrendelt Termék(ek) vételárához az Eladó hozzászámítja házhozszállítási szolgáltatás Weboldalon feltüntetett költségét:
   • Minimum rendelés: 3000Ft
   • Kiszállítás Veszprémen belül ingyenes!
   • Gyulafirátót: 500Ft, Hajmáskér: 500 Ft, Öskü: 800 Ft, Sóly: 500 Ft, Felsőörs: 500 Ft, Nemesvámos: 500 Ft, Bánd: 500 Ft, Herend: 800 Ft, Márkó: 500 Ft
   • Kiszállítás időintervalluma: 10:00-19:00 óráig
 5. A megbízástól való elállás
  1. A megrendelés elküldését, illetve a felek közötti szerződés létrejöttét követően a Megrendelő nem kérheti a megrendelés módosítását. A megrendelés elküldését követően a Megrendelő a Kormányrendelet 5. § c) szerint a szerződéstől való elállásra édesipari termék vonatkozásában nem jogosult.
  2. Egyéb – nem romlandó – kiegészítők vonatkozásában a Kormányrendelet 4. § (1) bekezdés alapján a Megrendelőt megilleti az indokolás nélküli elállási jog. Ebben az esetben a Megrendelő köteles az Eladót az elállásról haladéktalanul értesíteni.
  3. A Megrendelő a megrendeléstől való elállás jogát kizárólag – minimum 24 órával – a Termék(ek) átvételét megelőzően gyakorolhatja.
 6. A megbízás teljesítése és a fizetés
  1. A megrendelt Terméket a Megrendelő az Eladó Weboldalon kiválasztott értékesítési helyén, azaz az üzletben veszi át, előre utalással, vagy utánvéttel egyenlíti ki annak ellenértékét.
  2. Amennyiben az vagy előre utalás (10000 Ft limiten felül) meghiúsul a rendelés leadása közben, az Eladó a rendelést automatikusan törli.
  3. Amennyiben a helyszínen Megrendelő nem tud készpénzben fizetni, Eladó a rendelést semmisnek veszi, újabb kiszállításra nincs lehetőség. Ez esetben Megrendelőnek újra kell leadni a rendelését az online felületen.
  4. A megrendelés alapján fizetendő végösszeg a megrendelés összesítője és a visszaigazoló elektronikus levél alapján minden költséget tartalmaz. A számlát a Megrendelő személyes átvétel esetében az átvételkor kapja meg.
  5. A Megrendelő kötelezettsége a Termék(ek)et a kézbesítéskor a futár jelenlétében megvizsgálni, és a Termék(ek)en esetlegesen észlelt sérülést jelezni. Ezen kötelezettség elmulasztásából eredő kárért az Eladót felelősség nem terheli.
 7. Minőségi kifogás és szavatosság
  1. Az Eladó minőségi garanciát vállal az általa árusított Termékekre.
  2. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel látható tulajdonságára vonatkozik (pl.: külső sérülés), úgy a Megrendelő kifogását a Termék átvételével egyidejűleg köteles közölni az Eladóval. Amennyiben a Termékkel szembeni minőségi kifogás a Termék szemmel nem látható tulajdonságára vonatkozik, úgy a minőségi kifogását a Megrendelő az adott Termékre vonatkozó eltarthatósági idő lejártáig, de legkésőbb a Termék átvételétől számított 24 óráig jelezheti az Eladónak.
  3. Ha a megrendelt Termék hibás, esetleg a szállítás során megsérült, akkor azt az Eladó díjmentesen kicseréli.
  4. Amennyiben az Eladó a hibás Terméket azonos Termékre kicserélni nem tudja, úgy a Megrendelő választásától függően az Eladó a megrendelt Terméket másik Termékkel helyettesítheti, Megrendelőt utólag kárpótolhatja vagy a vételárat a Megrendelő részére visszatérítheti.
  5. Az édesipari termék, cukrászati készítmény a Weboldalon feltüntetett jellemzőktől, illetve a színes fotótól a méret, kialakítás és díszítés vonatkozásában apró eltéréseket mutathatnak (pl. gyümölcsös torták esetén szezonális gyümölcsök alkalmazása), amely apró eltérésekért az Eladót felelősség nem terheli.
  6. Az Eladó kifejezetten tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a gyümölcsből, diófélékből készült ételek nyomokban magot, héjat tartalmazhatnak. Az ebből eredő esetleges károkért az Eladó felelősséget nem vállal.
  7. Az Eladó tájékoztatja továbbá a Megrendelőt, bizonyos megrendelt édesipari termékek tartalmaznak glutént, szóját, tejet, cukrot. Bizonyos kategorizált áru célcsoportok pedig egyeztetés kapcsán úgynevezett “mentes” termékként jelennek meg. Ezen termékek további információja kapcsán “allergén táblázattal” tudunk szolgálni.
 8. Kártérítési felelősség
  1. Az Eladót kizárja felelősségét a Termék késedelmes elkészítéséből és szállításából eredő kár tekintetében. Jelen pont szerinti felelősség-kizárás nem alkalmazandó a Ptk. 314. § (1) bekezdésnek megfelelően a szándékosan, súlyos gondatlansággal vagy bűncselekménnyel okozott, továbbá az életet, testi épséget, egészséget megkárosító szerződésszegéssel okozott károk vonatkozásában.
  2. Az Eladó kizárja felelősségét a tortához rendelt kiegészítő Termék hibás működéséből származó kár tekintetében. A termékfelelősségre vonatkozó szabályok alapján ezen esetekben a Megrendelő a kártérítési igényét közvetlenül az adott Termék gyártójával szemben érvényesítheti.
 9. Adatvédelem
  1. Az Eladó Megrendelőre vonatkozóan a birtokába jutott adatokat köteles bizalmasan kezelni, az adatokat kizárólag a megrendelések teljesítéséhez használhatja fel, az adatokat – hatósági megkeresés kivételével – marketing és reklámcélokra csakis saját célra használja fel, 3-dik félnek semmilyen módon tovább nem adja!
 10. Az édesipari termékek eltarthatósága
  1. Az édesipari termék megfelelő hűtése és tárolása az átvételt követően a Megrendelő kötelezettsége, mely hűtött tárolás +3°C – +7°C -ig történik!
 11. Záró rendelkezések
  1. A jelen Üzletszabályzatban nem szabályozott kérdésekben a Ptk., a Kormányrendelet és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései az irányadók.
  2. A Weboldal böngészésével, és megrendelésének rögzítésével a Megrendelő elfogadja ezen Üzletszabályzat feltételeit, továbbá adatkezelési elveit

 

Daiquiri Cukrászda, Kávéház és Bár, Kárpe Kft.